Vi hjälper dig med kvalitetsstyrning

Har du ett företag som behöver en initierad kvalitetsstyrning i enlighet med europeiskt regelverk? Vänd dig då till QAT Consulting AB för kvalificerad hjälp.

QAT och dess partners erbjuder ett brett utbud av konsulttjänster inom forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel och medicintekniska produkter inklusive underleverantörer. Vi fokuserar främst på utveckling av kvalitetssystem som överensstämmer med Europeiskt regelverk för läkemedel och medicintekniska produkter enligt ISO 13485. Vi kan även erbjuda helhetslösningar för små och stora validering- och driftsättningsprojekt. I varje område erbjuder vi rationella och effektiva lösningar baserade på vår samlade erfarenhet. Tack vare ett väletablerat samarbete med partners inom expertområden som gränsar till vårt, kan vi erbjuda helhetslösningar till era omedelbara behov eller agera som mellanhand för att erbjuda den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för er.

Kvalitetskontroll

Inspektion, revision och analys av kvalitetssystem och dokumentation. Kvalitetskontroll inom tillverkning. Rådgivning vid tillämpning av standarder, regler och förordningar. Utveckling av kvalitetssystem, struktur och dokumentation. Stöd och rådgivning inom Corrective and Preventive Action (CAPA).

Led ditt företag in i framtiden.

Validering, kvalificering och drifttagning

Förstudier och planering av GxP-projekt. Ledning av GxP-projekt. Lager- och transportstudier. Erbjuda
nyckelpersoner så som projektledare, QA och valideringsledare i GxP-projekt.
Ett ovärderligt stöd i genomförandet.

Projektledning och bemanning

Förstudier och planering av GxP-projekt. Ledning av GxP-projekt. Lager- och transportstudier. Erbjuda
nyckelpersoner så som projektledare, QA och valideringsledare i GxP-projekt.

Ett ovärderligt stöd i genomförandet.