Välkommen till en erfaren och skicklig kvalitetskonsult

QAT Consulting AB har många års erfarenhet som leverantör och rådgivare till läkemedelsindustrin och medicinteknisk industri. Den erfarenheten och expertisen tar vi med oss i varje nytt jobb.

QAT är har kvalificerade konsulter med gedigen kunskap och lång erfarenhet från tillämpningar och efterlevnad av GxP. Vår ambition är att hjälpa kunder att uppnå regelefterlevnad genom att aktivt delta i och lära känna deras verksamhet, processer och kvalitetssystem. QAT och våra samarbetspartners har gedigen utbildning och en mångsidighet som hjälper oss att anpassa tjänsterna efter dig som kund. Vi har en stor förståelse för företagskulturen och ser alltid till att kommunicera på ditt företags språk, både bokstavligt och bildligt talat. Med våra partners är vi unikt positionerade för att ge dig skräddarsydda lösningar som möter den europeiska lagstiftningen gällande läkemedel och medicintekniska produkter. Vår ambition är att efter fullgjort uppdrag lämna er organisation informerad och stärkt i era tekniska och regulatoriska processer.

Erfarenhet

Våra konsulter har i snitt mer än 20 års erfarenhet av kvalitetsarbete i branschen och är erfarna specialister inom sitt branschområde. Vi har under tiden i branschen samlat på oss värdefull kunskap om hur man bäst utvecklar, anpassar och implementerar kvalitetssystem inom ett företag. Vi och våra partners har alla en förmåga att ta till sig och förstå kulturen och företagsklimatet. Vi talar kundens språk, både bokstavligt och bildligt, och vårt mål är att genom vår expertis möjliggöra för ditt företag att uppnå sin fulla potential.

Mångsidighet

QAT och dess partners har alla sin specialområden. Det gör att vi kan garantera en mångsidighet som innebär att vi alltid kan hitta rätt konsult för just din frågeställning. Flexibilitet och lyhördhet leder till att vi kan hjälpa ditt företag med riskminimering, effektiva kvalitetsprocesser och i förlängningen större effektivitet med bibehållen regulatorisk efterlevnad. 

 Referenser

Under åren som vi har arbetat som konsulter har vi byggt upp en portfölj av nöjda kunder, något vi är glada och stolta över. För er som är företagare och funderar på att effektivisera och utveckla kvalitetsarbetet kan vi visa upp många referenser från tidigare kunder. På så sätt vet ni att vi alltid genomför ett högkvalitativt arbete, något som ert företag kommer att dra nytta av.