Vi hjälper dig med kvalitetsstyrning

Har du ett företag som behöver en initierad kvalitetsstyrning i enlighet med europeisk GxP? Vänd dig då till QAT Consulting AB för kvalificerad hjälp.

QAT Consulting och dess partners erbjuder ett brett utbud av konsulttjänster inom forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel och medicintekniska produkter inklusive underleverantörer. Vi fokuserar främst på utveckling av kvalitetssystem som överensstämmer med GxPföreskrifter och ISO-standarder. Vi kan även erbjuda helhetslösningar för små och stora validering- och drifttagningsprojekt. I varje område erbjuder vi rationella och effektiva lösningar baserade på vår samlade erfarenhet. Tack vare ett väletablerat samarbete med partners inom expertområden som gränsar till vårt, kan vi erbjuda helhetslösningar till era omedelbara behov eller agera som mellanhand för att erbjuda den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för er.

Kvalitetskontroll

Inspektion, revision och analys av kvalitetssystem och dokumentation. Kvalitetskontroll inom tillverkning. Rådgivning vid tillämpning av standarder, regler och förordningar. Utveckling av kvalitetssystem, struktur och dokumentation. Stöd och rådgivning inom Corrective and Preventive Action (CAPA). CE-märkning för medicintekniska produkter.

Led ditt företag in i framtiden

Validering, kvalificering och drifttagning

Utveckling av kravspecifikationer (URS), valideringsplaner och valideringsrapporter.
Riskanalys och designkvalificering (DQ). Skriva protokoll och rapporter för kvalificering av installation, drift, prestanda och produktverifiering. Validering och drifttagning (Commissioning) av anläggning, utrustning och process. Analytisk- kemisk metodutveckling och validering.

Helhetslösningar för teknikprojekt.

Projektledning och bemanning

Förstudier och planering av GxP-projekt. Ledning av GxP-projekt. Lager- och transportstudier. Erbjuda
nyckelpersoner så som projektledare, QA och valideringsledare i GxP-projekt.

Ett ovärderligt stöd i genomförandet.