Målinriktat konsultföretag i Uppsala

Ibland kan det vara klokt att ge ditt företag rätt riktning för framtiden, så att ni inte svänger in på fel spår. QAT Consulting AB är ett konsultföretag i Uppsala som erbjuder kvalificerade tjänster inom kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring för läkemedelsindustri och medicinteknisk industri. QAT har ett nära samarbete med kvalificerade partners i branschen vilket gör att jag kan erbjuda heltäckande lösningar inom alla GxP-relaterade områden. Jag ser till att ert företag når de mål som ni har satt upp. Genom min och mina samarbetspartners expertis och vägledning kommer ert företag att nå nya höjder.

Tjänster

QAT är specialiserade på revision, projektledning och utveckling av kvalitetssystem. Jag erbjuder en värdefull och professionell resurs för utmaningar inom kvalitetsförbättring, felsökning, ingenjörskunnande och kvalitetssäkring. QAT ser till att ert företag ligger i linje med nationella och internationella regulatoriska krav. Därmed kan jag hjälpa ert företag att snabbt få ut produkterna på marknaden och se till att behålla dem där!

  • Optimering av kvalitetsarbetet inom ert företag

  • Internrevisioner och leverantörsstyrning

  • Rådgivning

  • Utbildning och träning

Lita till professionella experter som vet hur ni uppnår ert företags mål på bästa sätt. Genom att anlita QAT och våra partners ger ni ert företag ett försprång i arbetet med att uppnå och bibehålla nödvändig regulatorisk efterlevnad. Kontakta mig idag för att få reda på mer om företagets tjänster.

Garantier

QAT Consulting AB och dess samarbetspartners är erfarna specialister. Jag har mer än 20 års erfarenhet av kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring i branschen. Därmed kan du alltid lita på att ditt företag är i trygga händer. QAT leder dig och ditt företag in i framtiden.

Jag anpassar alltid urvalet av samarbetspartners utifrån vilken typ av företag som anlitar mig. Därmed kan jag garantera att arbetet med ert företag utförs av konsulter med specialistkompetens på ert område.

Jag arbetar alltid i nära samarbete med det aktuella företaget. Utan samarbete, inblick och ömsesidig kommunikation är det svårt att nå de överenskomna målen. Därför är det för mig oerhört viktigt att visa prov på professionalitet och lyhördhet i varje situation. Kontakta mig gärna för att få reda på mer om hur jag kan hjälpa er.